Pohyblivý spoj

Definícia

spájanie objektu mechanickým spojom

Príklady

záves, dilatačné zariadenie, pohyblivý kĺb, spojovacia doska, guľový kĺb


Hinge

Definition

jointing object by mechanical joint

Examples

elastic fastening, expansion joint, movement joint


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0