Protihluková bariéra

Definícia

objekt stabilizujúci lokálnu klímu stabilizáciou šírenia zvuku

Príklady

protihluková bariéra, materiál tlmiaci zvuk


Noise barrier

Definition

local climate stabilising object by stabilising the propagation of sound

Examples

noise protection, sound baffle


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0