Objekt generujúci signál

Definícia

objekt generujúci signály pre nosiče informácií


Signal generating object

Definition

generating object of signals for carrier of information

Examples

kind of source distribution method


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0