Nosná doska

Definícia

konštrukčný nosný objekt rovinnej povrchovej formy rozkladajúci zaťaženie v spojoch

Príklady

strojový základ, prítlačná doska, nosný prah


Bearing plate

Definition

structural supporting object a flat surface form distributing loads in joints

Examples

plate, pressure distribution, support wedge


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0