Dostihová dráha

Definícia

športové zariadenie pre dostihové súťaže

Príklady

automobilová dostihová dráha, dostihová dráha pre kone


Racetrack

Definition

sports facility for racing competitions

Examples

automobile racetrack, horse racetrack


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0