Oblúk

Definícia

konštrukčný nosný objekt v zakrivenej lineárnej forme odolávajúci ohybovým momentom

Príklady

nosný oblúk


Arch

Definition

structural supporting object in a curved linear form withstanding bending moments


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0