Pohon gravitačnou energiou

Definícia

mechanickou energiou poháňaný objekt uvoľňujúci gravitačnú energiu

Príklady

gravitačný pohon


Gravity energy drive

Definition

mechanical energy driving object releasing gravitational energy

Examples

roller coaster


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0