Výrobný komplex

Definícia

stavebný komplex na ťažbu surovín alebo výrobu

Príklady

komplex hlbinných baní, komplex štôlní, komplex ťažby plynu, komplex zásobovania plynom, komplex ťažkej výroby, priemyselný komplex, priemyselný park, komplex výroby kinetickej energie, komplex ľahkej výroby, komplex zásobovania kvapalným palivom, výrobný komplex, komplex údržby námorných a vodných diel, komplex mechanickej výroby energie, komplex ťažby metánhydrátov, komplex ťažby nerastných surovín, komplex ťažby ropy, povrchová baňa, lom, komplex ťažby bridlicového plynu, komplex ťažby bridlicovej ropy, lodenice a lodné stavby, skladovací a distribučný komplex, komplex ťažby vody, komplex zásobovania vodou


Production complex

Definition

construction complex for raw materials extraction or manufacturing

Examples

deep mine complex, drift mine complex, gas extraction complex, gas supply complex, heavy manufacturing complex, industrial complex, industrial park, kinetic power generation complex, light manufacturing complex, liquid fuel supply complex, manufacturing complex, marine and water maintenance complex, mechanical power generation complex, methane hydrates extraction complex, mineral extraction complex, oil extraction complex, open-cast mine, quarry, shale gas extraction complex, shale oil extraction complex, ship and boat building yards, warehousing and distribution complex, water extraction complex, water supply complex


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0