Objekt prezentujúci viaceré formy

Definícia

prezentácia objektu vo viacerých podobách


Multiple form presenting object

Definition

presenting object in multiple forms

Examples

kind of method applied


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0