Výťahová šachta

Definícia

prepájajúci priestor vertikálne prepájajúci dve alebo viac poschodí za pomoci motora

Príklady

výťahová šachta, eskalátory


Lift space

Definition

circulation space vertically and automated between two or more levels

Examples

dumb water, elevator cage, hoist, lift car, pulley cart, stair lift, window cleaning cradle


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0