Snímač rýchlosti

Definícia

snímač tempa pre vzdialenosť so skalárnym výstupom

Príklady

detektor pohybu


Speed sensing transmitter

Definition

time-rating object of distance, with scalar output

Examples

movement transmitter, speed sensor


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0