Snímač frekvencie

Definícia

snímač tempa neopakovateľných sa cyklov so skalárnym výstupom

Príklady

detektor frekvencie


Cycle rate transmitter

Definition

time-rating object of non-rotational cycles, with scalar output

Examples

cycle rate sensor, frequency transmitter


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0