Zdravotnícky a opatrovateľský komplex

Definícia

stavebný komplex na wellness a/alebo liečbu chorôb

Príklady

klinický komplex, fitnes a detoxikačný komplex, komplex skupinového bývania, hospic, nemocničný komplex, komplex chovných staníc, domov dôchodcov, karanténna stanica, kúpeľný komplex, veterinárna nemocnica, komplex sociálnej starostlivosti


Health and care complex

Definition

construction complex for promotion of wellness and/or treatment of illness

Examples

clinical complex, fitness and detox complex, group housing complex, hospice, hospital complex, kennel complex, nursing home, quarantine station, spa complex, veterinary hospital, welfare complex


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0