Dopravný systém

Definícia

Inštalačný systém pre prepravu osôb alebo tovaru

Príklady

dopravný systém, doprava, výťah, nákladný výťah, eskalátor, výťah


Transportation system

Definition

installation system which transports goods or persons

Examples

transport system, transport, lift, goods lift, escalator, elevator


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0