Regulačný ventil

Definícia

objekt obmedzujúci prietok kvapalín nastaviteľným prostriedkom

Príklady

redukčný ventil, regulačný ventil, nastavovací ventil


Regulating valve

Definition

flow restrictor of liquids by an adjustable means

Examples

draw-off tap, shower, shower head


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0