Komplex zásobovania energiou

Definícia

stavebný komplex na premenu energie

Príklady

komplex na výrobu elektrickej energie z biomasy, komplex na výrobu elektrickej energie z uhlia, komplex na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie, komplex na diaľkové chladenie, komplex na diaľkové vykurovanie a chladenie, komplex na diaľkové vykurovanie, komplex na výrobu elektrickej energie, komplex na výrobu elektrickej energie z plynu, komplex na výrobu elektrickej energie z geotermálnej energie, komplex na výrobu elektrickej energie z vodnej energie, komplex na výrobu elektrickej energie z jadrovej energie, komplex na výrobu elektrickej energie z veternej energie na mori, komplex na výrobu elektrickej energie z ropy, komplex na výrobu elektrickej energie z veternej energie na pevnine, komplex na výrobu elektrickej energie z fotovoltaických článkov, elektráreň, komplex na výrobu elektrickej energie zo slnečných odrazov, komplex na výrobu elektrickej energie z prílivu a odlivu, komplex na výrobu elektrickej energie z vlnobitia


Energy supply complex

Definition

construction complex for conversion of energy

Examples

biomass power generation complex, coal power generation complex, combined heat and power generation complex, district cooling complex, district heating and cooling complex, district heating complex, electrical power generation complex, gas power generation complex, geothermal power generation complex, hydroelectric power generation complex, nuclear power generation complex, offshore wind power generation complex, oil-fired power generation complex, onshore wind power generation complex, photovoltaic power generation complex, power plant, solar reflector power generation complex, tidal power generation complex, wave power generation complex


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0