Ovládací panel

Definícia

viacúčelové zariadenie, ktoré zahŕňa manuálne prostriedky

Príklady

servisný panel, ovládací panel, ovládací panel


Operating panel

Definition

multi-interaction device involving manual means

Examples

gamepad, game controller, joypad


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0