Médium na ukladanie informácií

Definícia

objekt ukladajúci informácie na nosnom médiu

Príklady

CD. disketa. flashdrive. pamäťová karta. pevný disk. USB


Information storing media

Definition

information storing object on a carrier medium


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0