Zobrazenie

Definícia

grafické zobrazenie dynamicky na jeho povrchu

Príklady

obrazovka, svetelná tabuľa, monitor, kriedová tabuľa, biela tabuľa, premietacie plátno


Display

Definition

graphical display dynamically on its surface

Examples

blackboard, whiteboard


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0