Optický opakovač

Definícia

objekt optickej signalizácie s opakovaním vstupného signálu ako zdokonaleného výstupného signálu

Príklady

optický zosilňovač


Optical repeater

Definition

optical signalling object by repeating the input signal as an improved output signal


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0