Administratívny, obchodný alebo servisný komplex

Definícia

stavebný komplex pre nehmotnú výrobu

Príklady

administratívny komplex, aukčný komplex, obchodný park, čistiaci a údržbársky komplex, obchodný komplex, komplex veľvyslanectva, výstavný komplex, vládny komplex, legislatívny komplex, komplex miestnej samosprávy, komplex údržby námorných a vodných zdrojov, trhový komplex, komplex so zmiešaným využitím, čerpacie a nabíjacie stanice motorových vozidiel, komplex údržby a čerpania motorových vozidiel, komplex servisu motorových vozidiel, komplex štátnej správy, komplex kancelárií, komplex obchodov, komplex poštových komunikácií, poštový komplex, komplex regionálnej samosprávy, maloobchodné parky, komplex svetských zastúpení, nákupný komplex, nákupné centrum, námestie, komplex čistenia vozidiel, komplex predaja vozidiel, komplex skladovania a distribúcie, dielne a servisné sklady


Administration, trading, or service complex

Definition

construction complex for immaterial production

Examples

administrative complex, auction complex, business park, cleaning and maintenance complex, commercial complex, embassy complex, exhibition complex, governmental complex, legislative complex, local government complex, marine and water maintenance complex, market complex, mixed use complex, motor vehicle fuelling and charging stations, motor vehicle maintenance and fuelling complex, motor vehicle servicing complex, national government complex, office complex, parade of shops, postal communications complex, postal complex, regional government complex, retail parks, secular representative complex, shopping complex, shopping mall, square, vehicle cleaning complex, vehicle sales complex, warehousing and distribution complex, workshop and service depot


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0