Schod

Definícia

nosný predmet v diskrétnej polohe pomocou krokov

Príklady

schodisko


Tread

Definition

carrying object at a discrete position by steps

Examples

rung, step


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0