Dopravné zariadenie

Definícia

stavebný subjekt na diskrétnu prepravu osôb a/alebo látok


Traffic facility

Definition

construction entity for discrete transport of people and/or matter


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0