Diagonálna väzba

Definícia

výstužný predmet vo forme diagonálnej väzby

Príklady

priečny nosník, náveterný pás


Diagonal bonding

Definition

reinforcing object by diagonal bonding


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0